top of page

2021 AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK

Kongremiz gerek bilim kurulu çeşitliliği ve gerekse de katılımcı ülke profilleri bakımından uluslararası kongre niteliğindedir.

Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygundur

Türkiye'den gönderilen bildiriler başvuru sırasına göre  %51 yabancı oranı korunarak kabul edilecektir.

bottom of page